Om Røster

”Røster” – en samtidsdokumentasjon.

Av TORE BERNTSEN

Røster – kystens stemmer.

Røster er en serie filmportretter, som tilsammen blir ett portrett av Røst-samfunnet. Filmene vises her på røster.no, på vår Facebook-side. Røster.no drives av Foreningen Røster. Nettsiden og filmene produseres av Visualdays.no med støtte fra mange gode samarbeidspartnere (se nederst på siden her). Røster startet i 2014 og skal pågå i mange år. Det her til nå laget 21 filmer/portretter om og med mennesker på Røst.

Skjermbilde 2016-05-02 kl. 10.56.59

Stor verdiskapning: Norge er bygget på torsk.

”Røster” er stemmene for et kystsamfunn som lever av havets naturgitte ressurser.

Det bor rundt 600 mennesker på Røst.  På den lille øya baseres livet fortsatt på skreien. 40 prosent av tørrfisk fra Lofoten eksporteres fra Røst. Regnet utifra antallet innbyggere bidrar alle med med en verdiskapning for rundt en million kroner hver – hvert år. Det er et betydelig bidrag til statskassen.

Hva ønsker vi å oppnå med Røster?

  • Vi ønsker å opplyse, dokumentere – og å bidra til offentlig debatt, om kysten og menneskene som lever av havet.
  • Synliggjøre Røsts verdier, egenart, unike historie, beliggenhet og livsgrunnlag.
  • Skape fellesskap og samhold på Røst.

Historiene skal speile fortid, nåtid og framtid.

Hva tenker folket her ute om fortid, nåtiden og framtid?

”Røster” er en moderne historiefortelling om livet på kysten av Norge. Vi ønsker å skue framover, men mange av menneskene og historiene, vil være verdifull dokumentasjon av fortid og nåtid.

Folket her har et godt liv, med mye arbeid, stor frihet og nærhet til natur. Mange er fiskere, hvalfangere, driver produksjon fersk fisk, salt fisk, tørrfisk og tran. Noen er sauebønder, kunstnere, håndverkere og andre arbeider i kommunale servicefunksjoner. Turistnæringen er økende. Øya opplever fraflytting, men også at det kommer folk fra Norge, og mange steder i verden, for å oppleve natur, fiske – og for å skaffe seg arbeid og bosette seg her. Interessen for fritidseiendom på Røst er også økende.

Røst er isolert, langt ute i havet, men har nær kontakt med mange kontinenter. Røst preges av at mennesker fra hele verden kommer hit for kjøpe fiskeprodukter.

Skreiens eventyrlige vandring

Torsken har knyttet Norge til resten av verden i tusenvis av år. I Snorres Saga beskrives Vågarfisket i år 875. I mer enn 1000 år har tørrfisk blitt eksportert fra Lofoten. På 1200-tallet begynte Hanseatene tørrfiskhandel. Bryggene i Bergen er bygget på tørrfisk. Nidarosdomen er bygget på kirkeskatten, og handel med tørrfisk utgjorde en stor andel. I vår tid har skreien spilte avgjørende rolle i EU-valgene. Nå er det en ny kamp; mellom verdens rikeste torskestamme, i Lofoten og Vesterålen, og oljeutvinning. Kystfiskeren og kystsamfunnene kjemper for sine kvoter – for levende samfunn.

Tørrfisk på hjell står side om side med ny høyteknologisk fiskeriproduksjon.

Tiden har absolutt ikke stått stille på Røst. Folket, fisket, næring, handel, teknologi og politiske reguleringer, endrer seg kontinuerlig. I takt med tiden, reguleringer og modernisering av fiskerinæringen, er livet på Røst i en evig tilpasning.

Av folket – med folket – på Røst.

Prosjektet ”Røster”, filmene og nettsiden, eies av folket på Røst. Det er dannet egen forening: Røster. I prosjektgruppen for Røster sitter Geir Børre Johansen, leder, Anne Cecilie Pedersen, Hildegunn Pettersen, Elisabeth Mikalsen og Tore Berntsen.

Kontakt:

Foreningen Røster. Orgnr: 916 785 836

Geir Børre Johansen, Klippenveien 8, 8064 Røst

Bankkonto: 15037356287.

Filmene produseres av Visualdays.no Kontakt: Tore Berntsen, visualdays.no

Røster har blitt en realitet takket være våre gode støttespillere – se under her.