Kopi avOm Røster

”Røster” – en samtidsdokumentasjon.

En serie filmportretter, som tilsammen blir ett portrett av Røst-samfunnet. Filmene vises her på xn--rster-vua.no – og på utvalgte steder på Røst.

Skjermbilde 2016-04-04 kl. 15.26.19Røster.no drives av Foreningen Røster.

 Norge er bygget på torsk.

På Røst, den lille øya uti havet i Lofoten, baseres livet fortsatt på skreien.

”Røster” er stemmene for et kystsamfunn som lever av havets naturgitte ressurser.

Hva tenker folket her ute om fortid, nåtiden og framtid?

Hva ønsker vi å oppnå med Røster?

  • Med film-portrettene ”Røster” ønsker vi å opplyse, dokumentere – og å bidra til offentlig debatt, om kysten og menneskene som lever av havet.

 

  • Gi kysten en stemme. Synliggjøre Røsts verdier og egenart, unike historie, naturen, havet, menneskene beliggenhet – og livsgrunnlag.

 

  • Skape felleskap og samhold på Røst.

 

Historiene skal speile fortid, nåtid og framtid.

Filmene produseres av visualdays.no

”Røster” er en moderne historiefortelling om livet på kysten av Norge. Vi ønsker å skue framover, men mange av menneskene og historiene, vil være verdifull dokumentasjon av fortid og nåtid.

Folket her har et godt liv, med mye arbeid, stor frihet og nærhet til natur. Mange er fiskere, hvalfangere, driver produksjon fersk fisk, salt fisk, tørrfisk og tran. Noen er sauebønder, kunstnere, håndverkere og andre arbeider i kommunale servicefunksjoner. Turistnæringen er økende. Øya opplever fraflytting, men også at det kommer folk fra Norge, og mange steder i verden, både for å oppleve natur, fiske, og for å skaffe seg arbeid og bosette seg. Interessen for fritidseiendom på Røst er også økende.

Røst er isolert, langt ute i havet, men har nær kontakt med mange kontinenter. Røst preges av at mennesker fra hele verden kommer hit for kjøpe fiskeprodukter.

Skreiens eventyrlige vandring

Hver vår kommer skreien til Røst for å gyte. Torsken har knyttet Norge til resten av verden i tusenvis av år. I Snorres Saga beskrives Vågarfisket i år 875. I mer enn 1000 år har tørrfisk blitt eksportert fra Lofoten. På 1200-tallet begynte Hanseatene tørrfiskhandel. Bryggene i Bergen er bygget på tørrfisk. Nidarosdomen er bygget på kirkeskatten, hvor handel med tørrfisk utgjorde en god andel. I vår tid har skreien spilte avgjørende rolle i EU-valgene. Nå er det en ny kamp; mellom verdens rikeste torskestamme, i Lofoten og Vesterålen, og oljeutvinning. Kystfiskeren og kystsamfunnene kjemper for sine kvoter. For levende samfunn.

Lofotfisket og tørrfisken er det bestående.

Tiden har absolutt ikke stått stille på Røst. Folket, fisket, næring, handel, teknologi og politiske reguleringer, endrer seg kontinuerlig. I takt med tiden, reguleringer og modernisering av fiskerinæringen, er livet på Røst i en evig tilpasning. Tørrfisk på hjell står side om side med ny høyteknologisk fiskeriproduksjon.

 

 Av folket – med folket – på Røst.

Prosjektet ”Røster”, filmene og nettsiden, eies av folket på Røst. Det er dannet egen forening: Røster. I prosjektgruppen for Røster sitter Arnfinn Ellingsen, leder, pensjonist (tidligere ordfører på Røst og statssekretær i samfunnsdepartementet), Anne Cecilie Pedersen, Geir Børre Johansen, Hildegunn Pettersen, Olaf Johan Pedersen og Tore Berntsen.

 

Bidrag fra næringslivet på Røst og samarbeidspartnere:

Alle i prosjektgruppa bidrar uten å motta økonomisk støtte for arbeidet.

Kontakt:

Foreningen Røster

Orgnr: 916 785 836
c/o Arnfinn Torbjørn Ellingsen
. Flyplassveien, 78064 RØST.

Bankkonto: 15037356287.

Filmene produseres av Visualdays.no Kontakt: Tore Berntsen, visualdays.no