Liten kommune store oppgaver

Teknisk sjef i Røst kommune har mange oppgaver.