Framtidstro, håp og kjærlighet

I mange år har folketallet sunket.

Nå er det flere unge som flytter til Røst, får barn, jobber og et trygt og godt liv for familien. Med så få innbyggere skal det ikke mange til for å snu trenden.