Røst FAR OUT- visning av Røstfilmer

Røst FAR OUT- visning av Røstfilmer

2014 - 2024 -10 årsjubileum. Siden 2014 har Tore Berntsen laget 23 filmer med mennesker på Røst. På vegne av Foreningen Røster presenterte han filmprosjektet og viste et utvalg filmer under Røst FAR OUT 8-10.mars 2024. 

Hver dag var det 30-50 mennesker tilstede på Fiskarheimen. Både Røstværinger, turister og fiskere var blant publikum.

–Dette var en hyggelig opplevelse. Fint å vise filmer – og fint å se filmene sammen, sa Berntsen, som håper det blir flere anledninger til å vise filmene på Røst.

FREDAG 8.MARS,  FILMVISNING – STERKE RØST-DAMER Fiskarheimen. LØRDAG 9.MARS, Kl 13-14: FILMVISNING – LIVET OG DØDEN Fiskarheimen. Søndag 9.MARS   FILMVISNING – RØSTFISKERE PÅ HAVET.

Foto: Ann Merit Fidjeland