«En utdøende rase»

Johnny Johansen, juksafisker i 60 år.

Årets Røster -film: «En utdøende rase». Johnny Johansen, juksafisker i 60 år. Røst er avhengig av «fremmedbåter» som kommer på Lofotfisket og leverer skrei. Skreifisket 2023 ble siste året for Johnny som profesjonell fisker. Vil det være juksafiskere i framtida? Filmen er laget i 2023. Røster produseres av Visualdays.no. Filmen laget av Tore Berntsen.