Nils Jørgen hvalfanger

–Alt må beskattes med fornuft.

71-år gammel, et langt liv som hvalfanger – og Bror ser fram til neste vår – og hvalfangst.

Filmen er laget i 2021. Røster produseres av Visualdays. Filmen laget av Tore Berntsen.