Elin Már

EN KUNSTNERS LIVSPROSJEKT

I 20 år levde Elin Már et urbant liv som dj sunshine. Studerte kunst og musikk i London og Oslo. 2003-06 hadd hen eget ukentlige radioprogram på P3. Så blei Nord-Norge og Sápmi, kystkultur, sjøfugl, fjell, fisk og hav hens kall. Filmen ble laget av Tore Berntsen, Visualdays.no, i perioden 2016-2020.