Gudrun Jørgensen

Et liv med ærfugl. 

I 65 år har Gudrun holdt på med  ærfugl på Grimsøya, Røst. Gudrun, snart 90 år, bor alene, men får hjelp av datteren Marit hver vår når ærfuglene kommer «hjem» til huset ytterst i vest.