Steve – fuglemannen

Noe er i ferd med å skje i havet

Steve Baines, fra Leeds i England, kom til Røst som 22-åring – og ble. Nå er han pensjonist. Han har brukt mye av sin tid på Røst til å studere fuglelivet, et fugleliv som varsler om at noe er er i ferd med å skje i havet – og med klimaet.