Nordland Fylkeskommune støtter Røster.

Nordland Fylkeskommune støtter Røster.

–Det er veldig positivitet at Nordland Fylkeskommune støtter røster. no - og at de ser potensialet som ligger i Røster, sier Arnfinn Ellingsen, leder i Foreningen Røster.

Fylkeskommunen skriver i sitt svar på støtten til Røster: Søknaden er i henhold til strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringen i Nordland da et av formålene er å styrke Nordland sin posisjon ved å koble opplevelsesproduktene opp mot profilering av Nordland.

–Vi ser på dette som en anerkjennelse av jobben vi har gjort. Filmene på røster.no er tilgjengelig for alle hele tiden. Tilbakemeldingene er meget gode både fra folk på øya her og folk som ikke bor her. Røster.no eies av Røst-folket gjennom Foreningen Røster. Flere i næringslivet og Røst kommune har tidligere støttet prosjektet økonomisk

­

Positivitet

– Vi ønsker å bidra til å bygge optimisme, positivitet og stolthet i befolkningen. Responsen viser at filmene gir et ærlig og godt inntrykk av Røst-samfunnet. Nettsiden og filmene er en ny måte å skrive samtidsdokumentasjon, og som om kort tid vil være historie, sier Ellingsen.

Nordland Fylkeskommunen støtter produksjon av filmer til røster.no med inntil 250 00 kroner – med en tidsramme fram til 2021.

­–Vi jobber langsiktig med røster.no,  vi skal lage nye filmer i hvertfall i fire år til – og nye personer som kan være med i filmene dukker nok opp i årene som kommer, forteller Ellingsen.

Tore Berntsen i Visualdays startet å lage de første filmene i 2014. Vi har ambisjoner om å lage minst 25 filmer. Sommeren 2017 blir det lansert to nye filmer under Lundefestivalen – og flere nye filmer kommer utover høsten i år, og i årene som kommer.