Røst kommune støtter røster.no

Røst kommune støtter røster.no

– Røst kommune støtter røster.no fordi Røst er en spesiell plass, som trenger oppmerksomhet, forteller ordfører Tor Arne Andreassen. Og – røster har mange gode og spennende historier som mange bør få med seg. 
– Kommunen valgte å støtte røster.no med 50 000 kroner. 10 000 fra  kulturmidler og 40 000 fra næringsfondet, fordi røster har en verdi for næringslivet her –  og fordi det handler om kultur. Røster er også en viktig dokumentasjon av vår tid.
– Vi opplever at det ofte er langt fra Oslo og storsamfunnet og ut hit til Røst. Vi har i mange sammenhenger behov for at folk som ikke kjenner samfunn, skal forstå oss: Det kan være innen områder som fiskeri, oljeutvinning, kommunesammenslåing eller når vi ønsker nye mennesker til øya her. Da passer disse filmene og historiene godt inn.
– Det er en samling sterke og interessante historier. Og flere av de som er med forteller om hvor trygt og godt det er å bo her.
– Røst er et lite samfunn med stor verdiskaping. Det er mange som kommer til Røst både fra Norge og internasjonalt.  I filmene forteller de fleste om sitt arbeid. Og det er jo det vi lever av, folks arbeid og verdiskapning. På Røst er det meste knyttet til fiskeri, men jeg har tro på økt turisme. Vi setter fokus på det og næringsutvikling nå. Vi ser jo hva som skjer lenger inne i Lofoten. Turistene strømmer til. Jeg tror turistene nå i økende grad vi finne veien til oss her ute helt ytterst i Lofoten.
– Jeg liker også at røster.no gir oss møter med unge mennesker som satser – og som gjennom filmene  viser at det finnes muligheter her ute. 
Filmene som vises på nettsiden Røster.no og på Røst under Lundefestivalen (juni) og Querinidagene (august).
– Røsters interne effekt her på øye er også viktig. Jeg møter mange her på øya som er veldig positive til filmene og til hele prosjektet.  Nå skal vi jobbe for at røster også når flere utenfor øya. 
– Kommunen har nettopp fått ny hjemmeside. Her legger vi ut link til røster.no – og jeg kommer til å legge link til røster inn i min epost, slik vil mange bli kjent med røster og Røst, forteller ordfører Tor Arne Andreassen.