Røst Sjømat AS støtter Røster

– Røst Sjømat AS støtter røster.no fordi vi vil bidra i Røst-samfunnet - og fordi vi er sikre på at røster.no vil skape publisitet om øya vår, forteller Geir Børre Johansen, daglig leder i Røst Sjømat AS.

– Vi er opptatt av at Røst skal få positiv omtale. Vi vil å bidra til å vise fram et levedyktig samfunn med et mangfold av mennesker og historier, forteller Geir Børre Johansen.

bgjohnsenLes mer om Røst Sjømat AS her

Røst Sjømat mottar fisk hele året fra både tilreisende og lokale båter. Skreifisket og tørrfisk er basis for virksomheten. 90% av mottaket foretas i vintersesongen.

– Et viktig poeng er å få ungdom til å slå seg ned her, jobbe og bidra i samfunnet. Her tror vi røster.no kan bidra – også til å bygge stolthet på øya.

– Vi kommer til å bruke røster.no aktiv i sosiale medier og på nettsider, slik kan også våre kunder og leverandører bli bedre kjent med Røst. Det er ikke først og fremst det kommersielle som gjør at vi er med å støtter prosjektet, vi ønsker å bidra til at selve pulsåra i samfunnet her, mangfoldet av mennesker, skal vises fram, forteller Geir Børre Johansen. – Og fordi røster.no skal pågå i mange år, ser vi på vår støtte som en langsiktig bidrag.