Joker Røst støtter Røster

Gunn Hansen, daglig leder, Joker Røst.

Gunn Hansen, daglig leder, Joker Røst.

– Joker Røst støtter røster.no fordi vi vil bidra i lokalsamfunnet, sier Gunn Hansen, daglig leder, Joker Røst. – I tillegg til røstværinger, har vi mange turister og folk som kommer til Røst i jobbsammenheng som kunder. Jeg er sikker på at filmene og røster.no vil bidra til at flere blir kjent med øya og folka her.