John Greger AS støtter Røster

John Greger AS støtter Røster

– John Greger AS støtter røster.no fordi det er god reklame for Røst – og for næringslivet her, forteller daglig leder Gøran Greger. ­ – Røst er jo først og fremst kjent for fisk – og tørrfisk spesielt. Disse filmene viser mer, røster.no viser fram mange type mennesker, hele bredden i samfunnet her ute. John Greger AS produserer og eksporterer tørrfisk – og vi kommer til å bruke røster.no både i forhold til våre kunder og leverandører, forteller Gøran Greger.