Glea AS støtter Røster

– Røst er unik. En spesiell plass med mange historier. Jeg ser på røster.no som viktig samtidsdokumentasjon, forteller Olaf Pedersen, daglig leder på Glea AS.

olafp– Glea AS støtter røster.no fordi vi synes det er viktig å bidra til dokumentasjon av livet her ute. –Er det noe vi vet om framtida, så er det at den vil være annerledes. Om bare noen få år vil filmene på røster.no være viktig dokumentasjon på den tiden vi nå lever i. Filmene handler også om mennesker som forteller om hvordan livet var før. Det er allerede historie.

Glea fiskemottak produserer fersk fisk, tørrfisk og lutefisk. Glea leverer alle typer fersk fisk; skrei, sei, hyse, lange, uer, brosme, breiflabb eller kveite – og har produksjon hele året.

– Torsk og tørrfisk er grunnpilarene her på Røst og filmene dokumenterer hvordan dette arbeidet foregår. Men samfunnet her ute er mer enn fisk og folk som jobber med fisk. Røster.no vil vise mange av de andre historiene også.

– Røster.no er noe for alle som vil vite mer om samfunnet her ute, bli kjent med menneskene – og gjennom historiene forstå mer om hvordan det er på bo, arbeide og leve på en sånn unik plass. Glea AS kommer aktiv til å bruke røster.no mot mange av våre kontakter. Det kan være kunder, leverandører eller andre som vi kommer i kontakt med, både i Norge og andre land, gjennom vår virksomhet, forteller Olaf Pedersen.