Querini Pub & Restaurant støtter Røster.

– Querini Pub & Restaurant støtter Røster fordi røster.no vil bidra til å gjøre øya vår synlig for alle. Gjennom filmene møter vi mennesker med forskjellig historier. Vi ønsker å være med på å sette Røst enda tydeligere på kartet, forteller Anne Cecilie Pedersen, som har drevet Querini Pub & Restaurant siden år 2000.

Les mer om Querini Restaurant & Pub her
Querini Pub & Restaurant serverer mat basert på lokale matvarer, og fersk fisk bugner det av. Anne Cecile Pedersen er kjent for å servere fersk mat, laget fra grunnen av – og med sine helt egne spesielle variasjoner. Akkurat slik både lokalbefolkning og turistene ønsker mat servert på en restaurant på en øy midt i verdens beste matfat. Onsdagfisken til Anne Cecilie Pedersen er en institusjon på Røst.

– Her hos Querini har vi gjester hele året, selvsagt mest på sommeren, da er det flest turister her ute. Vi kommer ved noen anledninger til å vise filmene fra røster.no her i vår pub og restauranten.
– For oss er det spesielt interessant at filmene ligger på røster.no. Det gjør at folk kan se filmene, bli kjent med folka her, og øya vår – så håper jeg at det gjør at mange får lyst til å komme hit til Røst, forteller Anne Cecilie Pedersen, Querini  Pub & Restaurant.