Snikpremiere på Røster!

Snikpremiere på Røster!

– Veldig gode tilbakemeldinger, forteller rådmann Randi Gregersen. Røst kommune ved rådmann Randi Gregersen, var vertskap da Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juni 2016 arrangerte nettverkssamling for fylkeskommuner og forum for stedsutvikling. Der ble det førpremiere på filmene, røster.no

– Tilbakemeldingene på Røster.no, som konsept, nettsiden og på filmene var veldig gode, forteller rådmann Gregersen, som viset filmene under en lunsj på Querini Pub og restaurant. – Filmene ble en slags forsterkning av det inntrykket folk hadde av Røst og menneskene som bor her. Filmene er nære og ekte – og det er mennesker som forteller en historie med utgangspunkt i seg selv – og ikke utifra en rolle de har.

rådmann Randi Gregersen

– For denne nettverkssamlingen, og for andre tilreisende, er det er jo sånn at det er tilfeldig hvem man møter når man kommer til Røst for noen dager. Men ser man filmene her på Røst eller på nettsiden røster.no, får man møte røstværinger, lære litt om livet og historien på Røst.

– Jeg synes filmene på røster.no snakker rett til hjertet og de berører, sier rådmann Randi Gregersen.