Per Fugelli

Om Røst, livet og døden.

Filmen med Per Fugelli er en av mange (minst 25) i serien filmer om og med folket på Røst.

Per Fugelli (født 7. desember 1943 i Stavanger) lege og professor i sosialmedisin. Fugelli var på 1970-tallet lege i Værøy og Røst. Han er på Røst så ofte han kan, på familiestedet på Lyngvær. I filmen snakker han om livet, døden – og kjærligheten – til Røst – og om alt folket og tiden her ute har gitt ham. Filmen er laget på familen Fugellis feriested på Lyngvær, Røst, sommeren 2015.

Visste du at

Tørrfisk er en eldgamle konserveringsmetoden og det er nok derfor vi kaller torsken torsk, fra gammelnorsk turskr som betyr turrfiskr, altså tørrfisk.
Skreien, kommer fra det gammelnorske ordet skrida – å vandre.

Ingen fisk har betydd så mye, så lenge for Norge. Petter Dass skrev: «skull’ torsken os feile, hvad have vi da».