Øystein Røymo

Fisker hele året - i snart 50 år.

Øystein Røymo. I snart 50 år har han vært helårsfisker.  Røymo driver fiske med sine to sønner. Han ble enkemann i 2014. Stikkord for intervjuet: Bærekraft. Skrei. Kvoter. Det gode liv. Nei til oljeboring. Vinterfisket 2016. Røymo leverer skrei til A Johansen AS på Røst.

Visste du at

Tørrfisk er en eldgamle konserveringsmetoden og det er nok derfor vi kaller torsken torsk, fra gammelnorsk turskr som betyr turrfiskr, altså tørrfisk.
Skreien, kommer fra det gammelnorske ordet skrida – å vandre.

Ingen fisk har betydd så mye, så lenge for Norge. Petter Dass skrev: «skull’ torsken os feile, hvad have vi da».