Foreningen Røster er stiftet!

Foreningen Røster er stiftet!

Av folket – med folket – på Røst.

1.desember 2015 ble Foreningen Røster dannet.

Leder av Foreningen Røster, Arnfinn Ellingsen.

Leder av Foreningen Røster, Arnfinn Ellingsen.

Prosjektet ”Røster”, filmene og nettsiden, eies av Foreningen Røster. I prosjektgruppen for Røster sitter Arnfinn Ellingsen, leder, pensjonist (tidligere ordfører på Røst og statssekretær i samfunnsdepartementet), Anne Cecilie Pedersen, Geir Børre Johansen, Hildegunn Pettersen, Olaf Johan Pedersen og Tore Berntsen.

Foreningen Røster organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene: 916 785 836