De første opptakene

De første opptakene

September 2014: De første opptakene/intervjuene til Røster starter: Tema Ansgar Pedersen, tørrfisk – og et langt liv i arbeid.

ansgar001

Denne historien er neste opplagt – og obligatorisk å fortelle. Tørrfisk er selve livsgrunnlaget på Røst. Og tørrfisk produksjonen er helårsarbeid. Her kan du se historien om Ansgar tørrfiskvraker